facebook
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Español

Technologia

Dobra muzyka zasługuje na jakość i niezawodność podczas odtwarzania. Dlatego oferujemy nowoczesną technologię przesyłania muzyki, jaką jest streaming. Muzyka pobierana z bazy danych make sense media płynie strumieniowo dzięki naszemu urządzeniu – msm player. Streaming wymaga jedynie połączenia z...

Jeżeli w miejscu sprzedaży łącze internetowe nie jest przystosowane do podłączenia systemu stremingowego, możemy zaoferować wygodne rozwiązanie Forward & Store. Muzyka będzie wówczas odtwarzana za pomocą urządzenia msm player, na którym zostaną zapisane wszystkie utwory. Dzięki temu ...

Siedziba główna

make sense media
Zwycięzców 39/8
03-929 Warsaw

Biuro: +48 22 330 87 00Email: info@msmg.pl

Polska

make sense media Sp. z o.o. ul. Zwycięzców 39/8 03-929 Warszawa, numer KRS 0000221987, zarejestrowana przez sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 1181739978, wysokość kapitału 50000 zł

Nr. tel. w czasie pandemii Covid-19: 609 888 441 

Biuro: +48 22 330 87 00Email: info@msmg.pl