facebook
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Español

Technologia

Dobra muzyka zasługuje na jakość i niezawodność podczas odtwarzania. Dlatego oferujemy nowoczesną technologię przesyłania muzyki, jaką jest streaming. Muzyka pobierana z bazy danych make sense media płynie strumieniowo dzięki naszemu urządzeniu – msm player. Streaming wymaga jedynie połączenia z...

Jeżeli w miejscu sprzedaży łącze internetowe nie jest przystosowane do podłączenia systemu stremingowego, możemy zaoferować wygodne rozwiązanie Forward & Store. Muzyka będzie wówczas odtwarzana za pomocą urządzenia msm player, na którym zostaną zapisane wszystkie utwory. Dzięki temu ...

Siedziba główna

make sense media GmbH
Überseeallee 1
20457 Hamburg

Biuro: +49 40 729 67 203 Email: info@msmg.eu

Polska

make sense media Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 39/8
03-929 Warszawa,

numer KRS 0000221987, zarejestrowana przez sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 1181739978, wysokość kapitału 50000 zł

Biuro: +48 22 330 87 00 +48 665 030 306 Email: info@msmg.pl