facebook
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Español
Making Sense of Instore Radio
Making Sense of Scent Marketing
Making Sense of Digital Signage
Making Sense of Kids Entertainment
make music media

audiomarketing

make scent media

aromamarketing

make video media

digital signage

make kids happy media

rozrywka dla dzieci

Siedziba główna

make sense media
Zwycięzców 39/8
03-929 Warsaw

Biuro: +48 22 330 87 00Email: info@msmg.pl

Polska

make sense media Sp. z o.o. ul. Zwycięzców 39/8 03-929 Warszawa, numer KRS 0000221987, zarejestrowana przez sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 1181739978, wysokość kapitału 50000 zł

Nr. tel. w czasie pandemii Covid-19: 609 888 441 

Biuro: +48 22 330 87 00Email: info@msmg.pl