facebook
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Español

Contact us

If you need help, please use our web form or find our office address, phone number. There you'll find answers to many common questions.

Poland

make sense media Sp. z o.o.

ul. Zwycięzców 39/8

03-929 Warszawa

 

Office. +48 22 330 87 00

Phone number during the Covid-19 pandemic: 609 888 441 

Email: info@msmg.eu

 

Contact us

 

Headquarter

make sense media
ul. Zwycięzców 39/8
03-929 Warszawa

Phone number during the Covid-19 pandemic: 609 888 441 

Biuro: +48 22 330 87 00

Email: info@msmg.pl

 

Poland

make sense media Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 39/8
03-929 Warszawa

numer KRS 0000221987, zarejestrowana przez sąd rejonowy dla  m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 1181739978, wysokość kapitału 50000 zł
 

Phone number during the Covid-19 pandemic: 609 888 441 

Client support:
+48 22 330 87 00

Email: info@msmg.pl